Logo van het Musee Ducal Bouillon Sectie Museum
Museum sectie - Geschiedenis


Het museum in de 20ste eeuw


Collecties met regionale, Europese en Arabische moslim afmetingen

Door de verscheidenheid aan collecties werd het museum al vlug te krap en moeilijk te beheren.

In 1958 werd er samen met het museum en de stad Bouillon een pachtovereenkomst getekend en geïnvesteerd in Hotel Spontin op steenworpafstand van het eerste museum.

De beschikbaarheid van deze gemeentelijke gebouwen (geregistreerd in een homogeen architecturaal geheel en vandaag geklasseerd) bood de politieke autoriteiten de gelegenheid deze 2 gebouwen te integreren. Dit leidde voor het Hertogelijk Museum tot een betere benutting van het erfgoed verkregen door acquisities, giften, legaten en in bewaring houdingen.

Dit tweede museum, grotendeels gewijd aan de Middeleeuwen en het epos van de eerste kruistocht, kreeg de naam Godfried van Bouillon.

De collecties die hier zijn ondergebracht vormen vandaag de dag één van de belangrijkste aantrekkingspunten van het museum onder meer door de verscheidenheid, de rijkdom en het wetenschappelijk belang van de tentoongestelde voorwerpen.

Tentoonstellingen voor het beter leren kennen van de plaatselijke geschiedenis

Vanaf de eerste bestaansjaren van het museum werden er tijdelijke tentoonstellingen gehouden met als doel het opwaarderen van de minder gekende facetten van de plaatselijke geschiedenis of het ontwikkelen van bepaalde thema’s in verband met de collecties.

De tentoonstelling van 1955, gewijd aan de drukker Pierre Rousseau en de tentoonstelling van 1971 gewijd aan uitzonderlijke jachtwapens die gedragen werden door een Koninklijke beschermer, kenmerkten de geschiedenis van het Hertogelijk Museum en opende de deur naar erkenning door de gehele wetenschappelijke gemeenschap van die tijd.

In 1997 kreeg de vereniging de naam “Société Royal” of “Koninklijke Vereniging” toegekend.


Contact Links Plan site Wettelijke vermeldingen Nieuwsbrief
© MUSEE DUCAL 2012
Français Nederlands Facebook Zet in favorieten Print deze pagina