Logo van Musée Ducal Museum Bouillon Sectie Wettelijke vermeldingen
Sectie Plan site


Wettelijke vermeldingen

Website opgemaakt door
Musée Ducal – Les Amis du Vieux Bouillon

1 rue du Petit
6830 Bouillon


N° 408 539 947
Tel. : +32 61 46 41 89
Email : info@museeducalbouillon.be

Benaming
http://www.museeducalbouillon.be

Directeur publicatie
Christine Serson-Biermé / Voorzitster van het Hertogelijk Museum

Redactie website
Sibylle Legrand / Coordinatrice
Email : info@museeducalbouillon.be

Web Designer
Nancy Perot / Musée Ducal
Email : web@museeducalbouillon.be

Crédits photographiques
© Christian Jadoul
© IRPA (www.kikirpa.be)

Gebruiksvoorwaarden

Lees heel aandachtig de volgende bepalingen. Het bezoek van de website impliceert dat u de bepalingen gelezen en goedgekeurd heeft.

Verantwoordelijkheid


Het Hertogelijk Museum geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die kan worden gevonden op dit systeem of via dit systeem worden uitgewisseld.

De website www.museeducalbouillon.be stelt links voor naar andere websites, voornamelijk officiële websites (instellingen, publieke organisatie,…) maar ook naar enkele sites van verenigingen. Deze webpagina's waarvan de adressen regelmatig worden gecontroleerd, maken geen deel uit van de publieke en de officiële website www.museeducalbouillon.be

Het Hertogelijk Museum is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor verlies of schade die daaruit voortkomen. Links naar andere websites worden gemakkelijkheid halve voorgesteld aan de gebruiker.

Intellectuele eigendom

De algemene structuur, evenals teksten, foto's op deze site zijn eigendom van het Hertogelijk Museum. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, en elke weergave van de wezenlijke inhoud van deze site van een of meerdere van zijn onderdelen, op welke wijze ook, zonder uitdrukkelijke toestemming van het Hertogelijk Museum is verboden.

De wetenschappelijke, culturele, educatieve en fotografische reproducties van de werken in deze site met het symbool © zijn beschermd onder de wet van de intellectuele eigendom.

De foto’s met het symbool © Musee Ducal zijn het exclusieve eigendom van het Hertogelijk Museum en mogen gebruikt worden door het Hertogelijk Museum met toestemming van de auteurs of rechthebbenden.

Behandeling van uw persoonlijke gegevens

De door u bezorgde gegevens (via nieuwsbrief of contactformulier) zijn strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden gecommuniceerd. Als onderdeel van de juridische toepassing, kan u inzage in uw gegevens vragen en door ons laten corrigeren in geval van foutieve, onvolledige of verouderde gegevens.

Contact Links Plan site Wettelijke vermeldingen Nieuwsbrief
© MUSEE DUCAL 2012
Français Nederlands Facebook Zet in favorieten Print deze pagina